T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü TUZLUKÇU ŞEHİT HALİM ÜNAL İLÇE DEVLET HASTANESİ

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü TUZLUKÇU ŞEHİT HALİM ÜNAL İLÇE DEVLET HASTANESİ

2018 yılı Kalite denetimimiz yapıldı.

Güncelleme Tarihi: 24/05/2018

Türkiye Sağlıkta Kalite Sistemi, Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ülkemizde sağlık hizmetlerinin kalitesini en üst seviyeye çıkarmak, hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetini sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir sistemdir.

Sistem, ülkemizdeki 1., 2. ve 3. basamak kamu, özel, üniversiteye bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarını kapsamaktadır.

Sistemin Yasal Dayanağı

Sağlıkta Dönüşüm Programında yer alan 8 ana bileşeninden 6.sı olan “ Nitelikli ve Etkili Sağlık Hizmetleri için Kalite ve Akreditasyon” bileşeni kapsamında Bakanlığımızın öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.

2 Kasım 2011 tarihinde onaylanan 663 Sayılı KHK’nin 8. Maddesi 1. Fıkrası (Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri) “ı” bendinde yer alan “Sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon kurallarını belirlemek ve uygulamasını sağlamak.” görevi gereğince sistemin önemli bir kısmı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığınca yürütülmektedir.

Konya il Sağlık Müdürlüğü Kalite denetim ekibi Murat YILMAZ, Betül SEÇER ve Huriye KIL tarafından gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Sağlıkta Kalite Sistemi’ne ilişkin çalışmalar 27.06.2015 tarih ve 29399 sayılı “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik”  kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Paylaş