T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü TUZLUKÇU ŞEHİT HALİM ÜNAL İLÇE DEVLET HASTANESİ

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü TUZLUKÇU ŞEHİT HALİM ÜNAL İLÇE DEVLET HASTANESİ

Tarihçemiz

Güncelleme Tarihi: 06/10/2020

Hastanemiz Sağlık Bakanlığının 24 Aralık 2013 tarihli onayı ile Tuzlukçu ilçe Devlet Hastanesi ( Entegre) statüsüyle hizmet vermek üzere açılış çalışmalarına başlamıştır. Mülkiyeti il Özel idaresince kurumumuza tahsisi yapılan hizmet binasına Ekim 2014 tarihi itibariyle taşınma işlemleri tamamlanmış olup, E3 tipinde 5 yataklı Entegre ilçe Devlet Hastanesidir.

Tuzlukçu Pazar Mahallesi Celal Şen Caddesi N0:1 Tuzlukçu-Konya adresinde Acil sağlık Hizmeti verecek olan Hastanemiz de bugün itibariyle 23 Personel bulunmaktadır. Ayrıca 112 Acil hizmetlerin de 7 ve Aile Hekimliğinde ise 6 Personel ile hizmet yürütülmektedir.

16.10.2009 tarih ve 27378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ''Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'' hükümleri gereği; yataklı sağlık tesislerinde acil servislerin seviyelerini belirlemek üzere kurulan Acil Servisleri Seviyelendirme Komisyonunca, 17.12.2018 tarihinde hastanemiz acil servisinin seviye tespiti ile yapılan denetiminde Acil Ünitesi şartlarına haiz olduğu tespit edilmiştir.
Bu kapsamda hastanemiz Acil servisi 11.02.2019 tarihli ve E.988 sayılı Valilik Makamı Oluru ile Acil Ünitesi olarak seviyelendirilmiştir.

Tuzlukçu ilçe Devlet Hastanesi, Hastane Başhekimi vekili Dr.Muhammet Sait YALÇIN ile Hastane Müdürü Mahmut BAYSAL tarafından yürütülmektedir. Hastanemiz şu anda 3 pratisyen hekim,1 Uzman Aile Hekimi,1 Diş hekimi, 29 sağlık personeli ve 7 yardımcı hizmetlerde görevli personel toplam 41 kişi ve ihtiyaca göre geçici olarak atanan görevlilerle hizmet vermektedir. Hastanemiz acili genelinde verilecek olan hizmetler otomasyon çerçevesinde yapılacaktır.

Tuzlukçu İlçe Devlet Hastanesi yeni Binası Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünün 25 Haziran 2018 tarihli yazılarına istinaden İlçemize yapılması planlanan 10 yataklı hastanenin ilk kazı işlemi 9.Temmuz 2018 tarihinde kazım işlemine başlanmış olup, inşaat sürecinin tamamlanmasının ardından 8 Haziran 2020 tarihinde yeni hizmet binamızda faaliyete başlamış bulunmaktayız.

Tuzlukçu'da 112 acil hizmetleri A2 Tipi Acil ıstasyonu mevcut olup, 1 tam donanımlı Ambulans 112 acil müdahale ekibinde kullanılmaktadır. Ambulanslarımız Konya 112 Acil Sağlık ıstasyonu’nun talimatları ile ve telsiz aracılığıyla yönlendirilmekte olup olay yerine en kısa sürede ulaşarak gerekli tıbbi müdahaleleri yapmaktadır.

Tuzlukçu İlçe Devlet Hastanesinin ismi, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 05.05.2020 tarihli ve E.393 sayılı Makam Onayına istinaden “Tuzlukçu Şehit Halim ÜNAL İlçe Devlet Hastanesi” olarak değiştirilmiştir.

Paylaş